Werkwijze bij trajecten

De werkwijze van L’écluse Loopbaanadvies is afhankelijk van de situatie, behoefte en mogelijkheden van de werkzoekende, de werknemer en de eventuele werkgever. Kortom: we bieden trajecten op maat. De aanpak is persoonlijk, praktisch en ook op de praktijk gericht.

In de meeste gevallen vindt tijdens de eerste maanden eens in de twee weken een counselinggesprek plaats met de werknemer of werkzoekende. Tussendoor is er telefonisch en via e-mail contact. Als de werkgever, werkcoach of casemanager betrokken is bij het traject, dan onderhouden we ook met hem of haar contact. We zorgen ook voor tussentijdse evaluaties en rapportages.

In veel gevallen is het voor een werkgever zinvol om te investeren in een traject voor loopbaanadvies, outplacement, re-integratie of in coaching.

Twee-sporenaanpak

L’écluse Loopbaanadvies hanteert een twee-sporenaanpak: we besteden aandacht aan de acceptatie en de persoonlijke ontwikkeling, en we gaan tegelijkertijd aan de slag met het toekomstperspectief en een oriëntatie op de arbeidsmarkt. Om een zo positief mogelijk resultaat te behalen is het erg belangrijk dat de werknemer of werkzoekende zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het in de praktijk brengen van de oplossingen.